Recyklace pneumatik


Využití a funkce pryžového granulátu v silničním asfaltu - asfalt modifikovaný pryžovým granulátem

Technologie přídavku pryžového granulátu do silničního asfaltu a asfaltových směsí se do Evropy dostala z USA, kde vznik silničních materiálů s přídavkem pryžového granulátu se datuje do konce třetího desetiletí 20. století.

Mezi výhody modifikovaných směsí patří

• zvýšená odolnost proti trhlinám,

• snížení hlučnosti vozovek,

• snížení smykovosti a kratší brzdná dráha,

• vysoká odolnost proti tvorbě trvalých deformací,

• velmi dobrá odolnost vůči únavě a nižší stárnutí pojiva,

• materiálové využití odpadní pryže z ojetých pneumatik ,

• delší životnost nebo snížení tloušťky vrstvy s CRmB s vyšším obsahem pojiva.

Směs používaná při výrobě pneumatik obsahuje různé složky, z nichž hlavní představují syntetický kaučuk a přírodní kaučuk. Po přidání pryžového granulátu získaného zpracováním ojetých pneumatik do silničního asfaltu výrazně vzroste dynamická viskozita pojiva.
Reakce silničního asfaltu s pryžovým granulátem je závislá zejména na teplotě, době trvání reakce, na intenzitě míchání částic granulátu s asfaltem, chemickém složení asfaltu i granulátu, způsobu výroby pryžového granulátu a na velikosti a tvaru částic pryže.

ZABUDOVÁNÍ PRYŽOVÉHO GRANULÁTU DO ASFALTOVÝCH SMĚSÍ

Suchý proces: technologie pocházející ze Švédska. Ve světě je tato metoda známá pod obchodním označením PlusRide a v ČR pod označením Rubit. Při využití této technologie je pryžový granulát zrnitosti 0/1 mm a 1/4 mm přidáván do míchačky obalovny ve stejné fázi jako kamenivo. Používají se silniční asfalty gradace 70/100 nebo 50/70 podle ČSN EN 12591 a kamenivo stejné zrnitosti jako pro směs asfaltového koberce mastixového podle ČSN EN 13108-5 se zrnitostí 0/11 mm.

Mokrý proces: v ČR označovaný jako asfalt modifikovaný pryžovým granulátem (zkratka CRmB), která vznikla z anglických slov „Crumb Rubber modified Bitumen“. Tento postup se v ČR označuje jako „gumoasfalt“ a je světově nejrozšířenější technologií zpracovávající pryžový granulát v asfaltových směsích.


Technologii přídavku pryžového granulátu do asfaltu je možné rozdělit na kontinuální výrobu pojiva na obalovně (continuous blend) a terminálovou výrobu pojiva v rafinerii s přísadami omezujícími usazování pryžového granulátu s omezenou dobou zpracovatelnosti (terminal blend).

Continuous Blend: Do silničního asfaltu je dodán přídavek drcené pryže z ojetých pneumatik při teplotě 170 °C až 185 °C. Reakční doba při stálém míchání je minimálně minut ve speciálním míchacím zařízení šaržovým způsobem. Provádí se kontrola viskozity pojiva.

Terminal Blend: výroba modifikací asfaltu jemnozrnným pryžovým granulátem v rafinerii podobně jako modifikovaný asfalt, 5 % až 15 % pryžového granulátu a chemické přísady

Výroba směsí s CRmB se provádí podle požadavků ČSN EN 13108-21.


Směsi s CRmB


Značení podle norem řady ČSN EN 13108.

Existuje předpisová základna s požadavky na kvalitu CRmB a směsí s CRmB. V systému jakosti pozemních komunikací se používají laboratorní a polní zkoušky pro kontrolu kvality pojiv, směsí a vrstev.

PA 8, CRmB, 30 mm
ČSN EN 13108-7
BBTM 5 A, CRmB, 25 mm
ČSN EN 13108-2
SMA 8, CRmB, 30 mm
ČSN EN 13108-5
AC 4, CRmB, 10 mm až 35 mm
ČSN EN 13108-1
ACL 16, CRmB, 60 mm
ČSN EN 13108-1
Asfaltový koberec drenážní zrnitosti 8 mm, asfalt modifikovaný pryžovým granulátem, tloušťka 30 mmAsfaltový beton pro velmi tenké vrstvy zrnitosti 5 mm, asfalt modifikovaný pryžovým granulátem, tloušťka 25 mmAsfaltový koberec mastixový zrnitosti 8 mm, asfalt modifikovaný pryžovým granulátem, tloušťka 30 mmAsfaltový koberec mastixový zrnitosti 8 mm, asfalt modifikovaný pryžovým granulátem, tloušťka 30 mmAsfaltový koberec mastixový zrnitosti 8 mm, asfalt modifikovaný pryžovým granulátem, tloušťka 30 mm

Nové typy směsí s CRmB přispívají ke splnění dvou priorit silničního stavitelství – ke zvýšení bezpečnosti a snížení hlučnosti silničního provozu.