O společnosti


GUMOASFALT.CZ – ekologické zpracování opotřebovaných pneumatik. Tvorba vozovek asfaltem CRmB.


Co je vlastně gumoasfalt? Jedná se o asfalt modifikovaný pryžovým granulátem. Podle ČSN EN se jedná o asfaltové směsi jako speciální asfalt = asfalt modifikovaný pryžovým granulátem (CRmB – Crumb Rubber modified Bitumen). Naše společnost se zabývá výrobou této směsi, přičemž disponujeme kompletním zázemím pro jeho výrobu včetně mísících zařízení.


Realizace ŘSDZhutňovací pokus na směsi SMA 11 CRmB pro pokládku krytu na D11

Zhutňovací pokus radiosondou.